Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč Celkem

Košík K pokladně

Kategorie

Výrobci

Nové zboží

No new products at this time

Vyhledávání

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.moderni-domacnost.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Ing.Petra Zárubová, IČ: 71928901. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Uzavírat kupní smlouvy prostřednictvím internetu mohou pouze osoby k tomu způsobilé. Osoby nezletilé mohou uzavírat kupní smlouvy pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Za případné škody způsobené prodávajícímu nezletilými osobami jsou odpovědní jejich zákonní zástupci ve smyslu § 422 o.z. 

 

I. VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

 Prodávající / dodavatel

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 Kupující / nikoli spotřebitel

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail.  Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.

 

II. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a také s Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na výše uvedené Obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky, stejně jako Reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.moderni-domacnost.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.moderni-domacnost.cz jsou považovány za závazné.

Zrušení objednávky lze buď telefonickou domluvou nebo emailem, pokud již nebyla objednávka odeslána.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a řádném zaplacení.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.moderni-domacnost.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY, EXPEDIČNÍ LHŮTY A PŘEPRAVNÉ:

1) Veškeré zboží bude expedováno kupujícímu do dvou pracovních dnů po převzetí od výrobce popř. jeho zástupce na území ČR prodávajícím. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u platby převodem na účet je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2) V období zesílené poptávky se expediční lhůta může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat telefonicky nebo emailem. Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné. Zboží zůstává majetkem provozovatele do uhrazení plné ceny zboží.

 3) Pokud zboží není skladem, není možné ho objednat. Jestliže máte zájem o aktuálně vyprodané zboží, kontaktujte nás emailem a my Vám zašleme předpokládané datum naskladnění a případné další informace.

 4) Přepravné se mění v závislosti na změnách ceníku přepravy vybraného druhu dopravce.

 5) Cena dopravného zahrnuje veškeré výdaje prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání (není-li těmito podmínkami stanoveno jinak), včetně ochrany zboží a jeho pojištění. Kupující je s ceníkem seznámen.

 6) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 7) Pokud u prodávajícího učiníte jednorázovou objednávku za 3000,- Kč a více, dostanete dopravné zdarma. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu této částky.

 8) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

 9) Vrácení platby ze strany prodávajícího, pokud nastane situace k vrácení celé nebo části platby, probíhá bezhotovostně převodem na bankovní účet oznámený kupujícím.

 Možnosti platby:

1) Platba převodem na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží.

Bankovní spojení pro ČR: 2600695052/2010

Účet je veden u společnosti Fio banka.

Variabilní symbol je číslo objednávky.

2) Dobírka = platba v hotovosti při převzetí zásilky od doručovací služby.

3) Platba v hotovosti nebo platební kartou na výdejních místech Uloženka.cz.

 

Možnosti dopravy:

1) Balík Do Ruky od České pošty, která garantuje dodání do druhého pracovního dne od podání zásilky; místem dodání je adresa vyplněná v objednávce, maximální hmotnost zásilky je 30 Kg.

2) Osobní odběr na výdejních místech Uloženka.cz; výdejní místa, jejich adresy a otevírací doby jsou pravidelně aktualizovány v objednávkovém systému a v záložce “Platby a doprava”. Maximální hmotnost zásilky je 15 Kg. Doba přepravy od odeslání zásilky na zvolené výdejní místo je do 24 hodin.

3) Slovenská pošta - zásilka je předána na pobočku Uloženka.cz v Bratislavě, kde ji pracovníci Uloženka.cz předají k doručení balíkem 1. třídy Slovenské pošty na zadanou doručovací adresu v rámci SR. Celková doba přepravy je 3-4 pracovní dny. Maximální hmotnost zásilky je 15 Kg.  

VI. REKLAMACE:

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.moderni-domacnost.cz a právním řádem platným v ČR.

"Reklamační řád" internetového obchodu www.moderni-domacnost.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA:

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží či po prokázání zaslání zboží (doklad o zaslání) prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku, a to převodem na zadaný účet. Odpovídající částkou je myšlena kupní cena, za kterou si zboží kupující pořídil, která může být ponížena o částku vyjadřující opotřebení zboží běžným používáním či poškozením. V případě změny této částky bude kupující neprodleně kontaktován.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení (14 dnů) a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Od kupní smlouvy též nelze odstoupit v případě výběru zboží přímo na výdejním místě.

Zboží, které vracíte, zasílejte se stručným sdělením a po telefonické či emailové domluvě běžnou balíkovou službou - formou dobírky nebude přijato. 

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA ZMĚNU CENY:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává

výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu do 14 dnů od domluvení postupu. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.moderni-domacnost.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (kupní smlouvou) je kupující neodvolatelně vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Se souhlasem s obchodními podmínkami dává zákazník souhlas také se zasláním obchodních sdělení formou emailu. 

X. Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy nebo vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k tomu, že poskytovatel internetového obchodu www.moderni-domacnost.cz bude po dobu neurčitou zpracovávat jeho osobní údaje (dále jen „Údaje") získané prostřednictvím registračního formuláře, jakož i další údaje získané v souvislosti s využíváním internetového obchodu www.moderni-domacnost.cz (osobními údaji se zejména rozumí jméno, příjmení, rok narození, e-mailová a dodací a fakturační adresa, provozními údaji se zejména rozumí seznam objednávek uskutečněných zákazníkem), a to za účelem poskytování služeb a produktů prostřednictvím tohoto internetového obchodu a pro obchodní a marketingové účely poskytovatele a jiných subjektů. Dále zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zákazníkům zasílat obchodní sdělení, která přímo nebo nepřímo propagují služby či image poskytovatele.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 do odvolání.


Vyhledávání

Navštivte nás na Google+